Kontakt  CBC
  Rr. Anton Çetta 5, Prishtinë

  [email protected]
  +383 (0) 45 336600

  Marketing
  [email protected]
  +383 (0) 46 667788

  Redaksia
  [email protected]